Dane

MINOVA EKOCHEM SP. Z O.O.

ul. Budowlana 10

41-100 Siemianowice Śląskie

Poland

NIP: 634-019-69-85, Nr KRS: 0000973305, Nr BDO: 000009513

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 10 298 500,00 zł.