Akcjonariusze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Minovy Ekochem S.A. w dniu 23 września 2020 r. podjęło uchwałę o wyborze Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

 

 

25.02.2021
Piąte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Spółki MINOVA EKOCHEM S.A. w Siemianowicach Śląskich, KRS 0000054434, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, ul. Budowlana 10.

10.02.2021
Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Spółki MINOVA EKOCHEM S.A. w Siemianowicach Śląskich, KRS 0000054434, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, ul. Budowlana 10.

14.01.2021
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Spółki MINOVA EKOCHEM S.A. w Siemianowicach Śląskich, KRS 0000054434, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, ul. Budowlana 10.

15.11.2020
Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Spółki MINOVA EKOCHEM S.A. w Siemianowicach Śląskich, KRS 0000054434, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, ul. Budowlana 10.

29.09.2020
Pierwsze
wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Zarząd Spółki MINOVA EKOCHEM S.A. w Siemianowicach Śląskich, KRS 0000054434, wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki w Siemianowicach Śląskich, ul. Budowlana 10.